Obiekty militarne jako element krajobrazu kulturowego Półwyspu Helskiego

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 7 (2018) s. 233-249
Aneta Marek, Łukasz Marszałek

 

do góry