XVI Międzynarodowa Konferencja z Geografii Politycznej - "Rola państwa w erze globalizacji", Łódź, 12-14 września 2018 r.

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 7 (2018) s. 301-306
Marek Sobczyński

 

do góry