Zróżnicowanie majątkowe mieszkańców Grodna w 1794 roku

Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, Tom 32, Numer 1 (2015) s. 83-109
Radosław Poniat

 

do góry