"Oceny eksperckie w badaniach użyteczności bibliotecznych serwisów internetowych", Paweł Marzec, Toruń 2019 : [recenzja]

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, Tom 28 (2019) s. 153-156
Małgorzata Bańkowska , Paweł Marzec (aut. dzieła rec.)

 

do góry