Czerwone imperium : obraz Związku Radzieckiego w reportażach polskich klasyków gatunku (M. Wańkowicz, K. Pruszyński, H. Krall, R. Kapuściński)

Postscriptum Polonistyczne, Numer 1(27) (2021) s. 309-342
Andrzej Kaliszewski

 

do góry