Przywileje Witołda dla Moniwida, starosty wileńskiego i testament jego syna Jana Moniwidowicza

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 2 (1923) s. 253-267
Władysław Semkowicz

 

do góry