Geneza udziału społecznego miasta Wilna w sejmach Rzeczypospolitej

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 10-11 (1925/1926) s. 327-373
Władysław Kowalenko

 

do góry