Nieznany dokument związany z manifestacją ludową w Nowosielcach w czerwcu 1936 r.

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 21 (2009) s. 249-250
Maria Ewa Ożóg

 

do góry