Nieznane materiały do biografii Anny Jagiellonki z Riksarkivet w Sztokholmie : list senatorów i inwentarz sreber Zygmunta Augusta z 1574 r.

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 3 (1997) s. 137-149
Wojciech Polak, Katarzyna Polak

 

do góry