Efektywność przedsejmowego sejmiku wileńskiego w pierwszej połowie XVII wieku

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 12 (13) (2002) s. 57-83
Henryk Wisner

 

do góry