Sprawozdanie Kasy Oficerskiej I Brygady Legionów Polskich za lata 1915-1916 : przyczynek do dziejów samorządu oficerskiego I Brygady

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 11 (12) (2001) s. 149-173
Przemysław Olstowski

 

do góry