Dossier Józefa Becka : jeszcze raz o przyczynach antagonizmu : pułkownik Beck - Francja

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 13 (2002) s. 211-246
Mariusz Wołos

 

do góry