"Filoksera dla posiadaczy winnic" i Prima Aprilis : przyczynek do obrazu Bismarcka w polskiej prasie w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku

Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom 21 (2008) s. 69-80
Kucharczyk Grzegorz

 

do góry