Pisarze polscy w archiwach ukraińskich

Przegląd Humanistyczny, Tom 41, Numer 2 (341) (1997) s. 148-151
Stanisław Makowski , W. Wasyłenko (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
W. Wasyłenko ,Ukraińskim tropem polskich pisarzy XIX i XX w. ,Poznań 1996 : [recenzja]

 

do góry