"Stalker" jako ikona

Kwartalnik Filmowy, Tom 17/18, Numer 9-10(69-70) (1995/1996) s. 139-152, 313
Seweryn Kuśmierczyk

 

do góry