Klasztor w Borku Starym jako obiekt zainteresowania Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie w latach 1952-1953

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 22 (2010) s. 253-255
Dariusz Fudali

 

do góry