Anna Strzelecka (16 IX 1903 - 25 II 1975)

Studia Historyczne, Tom 19, Numer 3 (1976) s. 481-484
Jerzy Wyrozumski

 

do góry