H. Rengstorfa koncepcja apostolatu nowotestamentalnego i jej reperkusje w egzegetyczno-teologicznej literaturze protestanckiej przed II Soborem Watykańskim

Analecta Cracoviensia : [studia philosophico-theologica edita a professoribus Cracoviae], Tom 9 (1977) s. 165-206
Kazimierz Hoła

 

do góry