Ludwik Klemens Topolski - sekretarz rzeszowskiego Magistratu i Rady Miejskiej w latach 1885-1903

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 22 (2010) s. 35-47
Sabina Rejman

 

do góry