Olbracht Marcinowicz Gasztołd : działalność Olbrachta Gasztołda, 1503-1522

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 13 (1927) s. 349-391
Marja Kuźmińska

 

do góry