Wileńska bibljografia regjonalna w 1 półroczu 1930

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 1-2 (1930) s. 351-354
Michał Ambros

 

do góry