Małopolskie Studia Historyczne

Polskie Towarzystwo Historyczne
ISSN 0209-1372

up