Res Rhetorica
2015, Nr 1

Polskie Towarzystwo Retoryczne
ISSN 2392-3113

do góry