Res Rhetorica

Polskie Towarzystwo Retoryczne
ISSN 2392-3113

up