Res Rhetorica
2017, Nr 3

Polskie Towarzystwo Retoryczne
ISSN 2392-3113

do góry