Res Rhetorica
2016, Nr 4

Polskie Towarzystwo Retoryczne
ISSN 2392-3113

do góry