Prace Historyczno-Archiwalne
Tom 20 (2008)


Archiwum Państwowe w Rzeszowie
ISSN 1231-3335

do góry