Przykład jungowskiej krytyki filmowej : "Patrycja, stojąc w przejściu, wydaje na świat sen" Larr'ego Jordana

Kwartalnik Filmowy, Tom 24, Numer 41-42(101-102) (2003) s. 39-44, 407
Don Fredericksen

 

do góry