Sam Peckinpah - krwawy moralista

Kwartalnik Filmowy, Tom 24, Numer 41-42(101-102) (2003) s. 140-150, 408
Piotr Kletowski

 

do góry