Ambony rokokowe w kościołach na Białorusi

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 50, Numer 1/2 (1988) s. 121-126
Anatolij N. Kułagin

 

do góry