Biuletyn Historii Sztuki
Tom 50 ( 1988), Nr 1/2

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry