Biuletyn Historii Sztuki
Tom 50 (1988)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry