Jean-Luc Godard: "Pogarda" - obecność bogów

Kwartalnik Filmowy, Tom 24, Numer 41-42(101-102) (2003) s. 21-38, 407
Andrzej Michalski

 

do góry