Punkty teraźniejszości i pokłady przeszłości : czwarty komentarz do Bergsona (3)

Kwartalnik Filmowy, Tom 16, Numer 7-8(67-68) (1994) s. 5-14
Gilles Deleuze

 

do góry