Noty o autorach.

Kwartalnik Filmowy, Tom 24, Numer 41-42(101-102) (2003) s. 361-362

 

do góry